Bijbelstudies

 

(Klik hier als u het bestand niet kunt openen)

 

 

 


Het CAMA logo

Dat CAMA-logo staat voor een aantal belangrijke geestelijke waarheden, die wij als gemeente ook van harte belijden. In deze preekserie besteden we aandacht aan de betekenis van de verschillende onderdelen van dat logo.

  

Zondag 5 juni 2011

      Spreker: Jan Schippers

Titel: 'Hoe kan ik God beter leren kennen? - deel IV - God is betrouwbaar'

 

 

Zondag 8 mei 2011

      Spreker: Jan Schippers

Titel: 'Hoe kan ik God beter leren kennen? - deel III - God de Almachtige'

 

 

Zondag 17 april 2011

      Spreker: Jan Schippers

Titel: 'Hoe kan ik God beter leren kennen? - deel II - Zijn Alwetendheid'

 

 

Zondag 10 april 2011

     Spreker: Frans Fernhout

Bijbelgedeelte: Lucas 15: 11-32

Titel: 'Al jarenlang werk ik voor U...'

 

 

Zondag 28 november 2010

     Spreker: Jan van der Weg
     Thema: Christus onze Redder

     Het kruis - Centraal in het logo staat het kruis. Dat is het symbool 
     van het offer dat Jezus Christus heeft gebracht toen Hij voor onze 
     zonden stierf. Jezus Christus is onze Redder. De bijbel leert, dat we 
     zonder Jezus verloren zijn. Hij is gekomen om het verlorene te 
     zoeken en te redden. 
  

Zondag 5 december 2010

     Spreker: Dave Wijker
     Thema: Christus onze Heiligmaker

     Het wasvat - Rechts van het kruis is een wasvat afgebeeld. Dit symbool 
     staat voor reiniging en heiliging. Jezus is onze Heiligmaker. 
     Het symbool van het wasvat roept ons op om ons te heiligen en vol te zijn 
     van de Heilige Geest.


Zondag 12 december 2010

     Spreker: Jan Schippers
     Thema: Christus onze Geneesheer

     De oliekan De oliekan is het symbool voor genezing en zalving. 
     Jezus Christus is onze Geneesheer. En vervuld van zijn liefde willen we 
     ook omzien naar elkaar in pastorale zorg.Zondag 19 december 2010

     Spreker: Jacob Folkerts
     Thema: Onze wandel met God

     De wereld - De wereldbol verwijst naar de opdracht die we als gelovigen 
     hebben om de boodschap van Jezus Christus op deze wereld te vertellen. Zondag 24 december 2010

     Spreker: Jan Schippers
     Thema: Christus Koning

 

    De kroon - De kroon staat voor het koningschap van Jezus Christus. 
     Wij geloven in zijn spoedige wederkomst en onze vereniging met Hem. 
     Tot die terugkeer (= parousia) willen wij concreet de liefde van de Here 
     Jezus bekend maken aan alle volken, te beginnen in onze eigen omgeving.
 

 

 


Israël

Twee verdiepingsavonden over het volk Israël door Arie Davidse, voorganger van de ABC-gemeente Parousia Gouda.

 

  Arie Davidse

 

Download hier de lezingen (mp3):
 

 


 

De Persoon en het werk van de Heilige Geest

Jan Schippers, Jan vd Weg, Peter Stolk, Wim de Kok, Roelant Verhulst.

 Dit document is geen volledig theologisch werk over de Heilige Geest, noch is dit een stellingname tegen allerlei charismatische stromingen met haar leraars. We bespreken n.a.v. de studie over de Heilige Geest, gegeven door prof. dr. W. Ouweneel in het seizoen van 2008/2009 hier slechts enkele hoofdzaken en trekken een aantal praktische lijnen hoe wij als raad van Parousia Zoetermeer de speelruimte en de grenzen van de werking en ervaringen van de Heilige Geest binnen onze gemeente zien.

 


 

 

De betrouwbaarheid van de Bijbel

 

 Jan Schippers


Studieavond 4-11-2009 over de betrouwbaarheid van de Bijbel.

Verslag (MS Word)  Deel 1

Verslag (MS Word)  Deel 2  

 

Download hier de studie en hier de vragenbeantwoording (mp3).

 


 

Waar Jezus voor kwam - en wat heb ik daar aan?

 

 Willem Ouweneel
 
Een aantal verdiepingsavonden o.l.v. Prof. Dr. Willem Ouweneel over de boodschap die Jezus bracht. 

Download hier de studies (mp3):

 1. 14 oktober 2009 - Waar Jezus voor kwam: het Koninkrijk van God. 
  14 oktober 2009 - Vragenbeantwoording
 2. 13 januari 2010 - Waar Jezus deed: bevrijding. 
  13 januari 2010 - Vragenbeantwoording
 3. 10 maart 2010 - Wat Jezus ons gaf: het eeuwige leven. 
  10 maart 2010 - Vragenbeantwoording
 4. 12 mei 2010 - Wat Jezus liet zien: toewijding. 
  12 mei 2010 - Vragenbeantwoording
 5. 9 juni 2010 - Wat Jezus ons opdroeg: licht en zout 
  9 juni 2010 - Vragenbeantwoording

 


 

Hechting bij kinderen

 

 Ingrid van den Brink


Op woensdag 27 mei 2009 verzorgde psychologe Ingrid van den Brink een thema-avond over hechting bij kinderen. Ingegaan werd op de ontwikkeling die kinderen doormaken en het belang van goede relaties en hechting met anderen hierin. 

U kunt de studie hier downloaden/beluisteren:   Deel1Deel2

 


 

Discipelschap

 

  Eugene Poppe

Als een arend vliegt, doet hij dat met bijzonder weinig inspanning. Zo zou het ook met ons moeten zijn als discipelen van Christus als we dit doen in de kracht van de Heilige Geest. Eugène Poppe belicht in deze studie (mp3) discipelschap vanuit een hele andere invalshoek. 

Tevens vindt u hier de beantwoording van vragen na afloop.

 


 

De Heilige Geest

 

 Willem Ouweneel

Een aantal studieavonden over de Heilige Geest o.l.v. Prof. Dr. Willem Ouweneel. 
Download hier de studies (mp3):

 1. 24 september 2008 - Zalving en verzegeling met de Geest
  24 september 2008 - Vragenbeantwoording
   
 2. 5 november 2008 - Doop en vervulling met de Geest
  5 november 2008 - Vragenbeantwoording
   
 3. 28 januari 2009 - De vrucht van de Geest
  28 januari 2009 - Vragenbeantwoording
   
 4. 15 april 2009 - De gaven van de Geest
  15 april 2009 - Vragenbeantwoording
   
 5. 17 juni 2009 -  De bediening der genezing
  17 juni 2009 -  Vragenbeantwoording 
   

 


 

Gods wil en ons gebed

 

 Willem Ouweneel

Op een studiedag voor ABC-voorgangers en geestelijk werkers op sprak Prof. Dr. Willem Ouweneel over het thema 'Gods wil en ons gebed' als inleiding op een discussie over goddelijke genezing en bevrijding.

De lezing kunt u hier beluisteren of downloaden (ca 15 Mb): rechtsklikken op de link en kiezen voor 'opslaan als'.

Er is ook een Powerpoint beschikbaar, die kunt u hier downloaden.

Voor wie nog aanmoediging nodig heeft om toch vooral veel en indringend te bidden (wie niet?) is het een aanrader deze studie te beluisteren (en de Powerpoint te bekijken). Pak je bijbel er maar vast bij!

 


 

De dienst der genezing

 

 Jan Schippers

In deze beknopte studie komt een aantal belangrijke dingen aan de orde ten aanzien van het onderwerp genezing. Wij gaan uit van het standpunt, dat de wetenschap in het algemeen en de geneeskunde in het bijzonder ons goede dingen heeft gebracht. We mogen dankbaar gebruik maken van een goede gezondheidszorg. Tegen dat licht bekijkt Jan Schippers wat de bijbel ons leert over lichamelijke genezing in het kader van het verzoeningswerk van Jezus Christus. Enkele belangrijke theologische standpunten worden hierbij kort toegelicht. 

Bekijk Dienst der genezing

 


Het opstandingslichaam

 

 Jan Schippers

Hoewel het begrijpelijk is, dat mensen twijfelen aan de lichamelijke opstanding van Christus (twijfelden de discipelen zelf ook niet?), moeten wij deze twijfels van ons wegdoen. De apostel Paulus schrijft in I Kor. 15 zeer uitvoerig over de lichamelijke opstanding. Het is voor hem een verifieerbaar feit. Een korte studie over dit thema door Jan Schippers. 

Download Opstandingslichaam (Word-document).