Leiding van de gemeente

 

Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde.


1 Corinthiërs 12:17-18 (Nieuwe Bijbelvertaling)

 

 

Samenstelling van het leiderschapsteam

 

Berichten voor het leiderschapsteam of voorganger kunt u sturen naar de secretaris:

secretariaat.parousiazoetermeer@gmail.com

 

 

 

                                    

Ab Goldberg

Voorganger, oudste

Eredienst

 

                                              

Menno Paats

Oudste-voorzitter

Dagelijks bestuur

 

Eugenie van der Schee   

Oudste

Pastoraat

 

Vacant     

Oudste

Eredienst

 

Kees Roos

Oudste

Vorming & Toerusting

Zending & Evangelisatie

 

José Mulder

Oudste

Vorming & Toerusting

 

 

Jan Granneman

Diaken-secretaris

Dagelijks bestuur

 

 

Vacant

Diaken-penningmeester     

Dagelijks bestuur

 

 

Gerda Kuijpers

Diaken

Organisatie

 

 

Arjan Walinga

Diaken

Kinderen

Jeugd & Jongeren

 

Marloes Drost

Diaken

Communicatie

 

Vacant

Diaken

Diaconale zorg

 

 

 

In het bericht over de taakverdeling binnen het LT vindt u meer informatie over de invulling van het leiderschapsteam.

 

 

 

 

 

Bedieningsleiders


Een bediening is een taak of talent waarmee iemand de gemeente van Christus of de verbreiding van het evangelie dient, en daarmee het koninkrijk van God. Zo hebben in onze gemeente de voorganger, de jeugdleider en de leden van het leiderschapsteam elk hun bediening. Maar ook de mensen die ervoor zorgen dat het pastoraat of het kringenwerk voortgang kan vinden, die de muziekbediening op zich nemen of die het werk van de Kids Club dragen.

De aard van veel bedieningen maakt dat het noodzakelijk is, een ‘bedieningsleider’ te hebben. Een bediening wordt door één van de leden van het leiderschapsteam vertegenwoordigd in het leiderschapsteam zelf. Het leiderschapsteam van onze gemeente draagt voor alle bedieningen de eindverantwoordelijkheid.

Hieronder volgen de bedieningen waaraan een bedieningsleider is toegewezen.

 

 

Rouw- en trouwdiensten

Eugenie van der Schee

Telefoon: 079-3620383

E-mail: eugenievanderschee@gmail.com

 

Opdragen van kinderen

Frans Fernhout

Telefoon: 079-3311518

E-mail: frans.fernhout.parousia@gmail.com

 

Kids Club & Kids Club Junior

Interim contactpersoon:

Arjan Walinga

E-mail: arjanwalinga@gmail.com

 

Tienerwerk (BeFree) & Jeugdwerk (BeOne)

Timothy Kok

Telefoon: 06-23415507

E-mail: tkok.parousiazoetermeer@outlook.com

 

Diaconie

Interim contactpersoon:

Jacelina Offereins

Telefoon: 079-3521206

E-mail: jacelina.offereins@gmail.com

  

Coördinator praktische hulp:

Annemarie Paulissen

Telefoon: 079-3417873

E-mail: annemariepaulissen@ziggo.nl

 

Pastoraat

Marlies Aaldijk

Telefoon: 070-3209441

E-mail: kernteampastoraat@gmail.com

 

Kringwerk

p>Bert Kroek Telefoon: 06-18695059 E-mail: bkroek@hotmail.com

 

Zending

p>Lauwrens Bos

Telefoon: 079-5936309
E-mail: Lauwrens.Bos@Outlook.com

 

Kosters

Mink van der Zwan
Telefoon: 079-3429502
E-mail: mink.van.der.zwan@gmail.com

 

Geluid en techniek

Interim contactpersoon:

Jacelina Offereins

Telefoon: 079-3521206

E-mail: jacelina.offereins@gmail.com

 

Outlook

Roel Brandsma
Telefoon: 06-53964936
E-mail: prb1705@gmail.com

 

Facilitaire zaken

Interim contactpersoon:

Gerda Kuijpers

Telefoon: 079-3229184

Email: gerdakuijpers@gmail.com

 

CD-duplicatie

Theo de Boer
Telefoon: 06-45277855
E-mail: lent@ziggo.nl

 

Koffiedienst

Anette Kraaij
Telefoon 06-21821902
E-mail: anette.kraaij@ziggo.nl

 

<

Ekko Dieleman
Telefoon: 079-3422275 / 06-55820687
E-mail: ekko.dieleman@xs4all.nl

 

Muziek

Tineke Pronk, Erik van Leeuwen, Inge Meinema, Sybrand Metz

E-mail: muziekbedieningsteam@gmail.com

 

Drama

Vacant

 

Website

Kevin Stolk
Telefoon: 06-48783402
E-mail: parousiawebsite@gmail.com